• by Published on 7th-July-2012 02:59 AM
  Article Preview

  .
  ( S engleskog preveo Ivan Popović)

  Povijesni govori:

  Novi nacionalizam
  Theodore Roosevelt

  31. kolovoz, 1910. godine
  Osawatomie, Kansas


  Danas, ovdje dolazimo kako bi odali počast jednom od najvećih događaja u dugoj borbi za prava čovjeka - dugoj borbi za uzlet čovječanstva. Naša domovina - ova velika Republika - ne znači ništa osim ako ne nosi značenje pobjede prave demokracije, pobjede popularne Vlade i dugoročno, pobjede ekonomskog sistema u kojemu svaki čovjek ima garanciju da će dobiti priliku da pokaže ono najbolje u njemu. Zbog toga se danas povijest Amerike nalazi u glavnoj ulozi u povijesti svijeta; jer svijet je postavio svoju glavu prema našoj demokraciji; i, dragi moji građani, svatko od nas, na svojim ramenima nosi ne samo teret cinjenice da treba raditi za dobro svoje domovine, već teret da čini dobro te da vidi da ovaj narod radi u korist čitavog čovječanstva.
  ...
  by Published on 8th-June-2012 01:52 PM

  “ Ljudska prava mogu biti osigurana samo između ljudi sa vrlinama. Glavna vlada . . . ne može nikada biti u opasnosti od pretvaranja u monarhiju, u oligarhiju, u aristokraciju, ili bilo kakvu tiransku ili opresivnu vrstu vladanja, toliko dugo dok god postoji ikakva vrlina u ljudima. “
  - George Washington

  “ Samo ljudi sa vrlinama su sposobni za slobodu. Kako narodi postaju više koruptivni i opaki, imaju veću potrebu za vladarima.”
  - Benjamin Franklin

  “ Oni koji su prepametni da se aktiviraju u politici, kažnjeni su time što njima vladaju oni koji su gluplji.”
  - Platon
  ...
 • Recent Article Comments Widget

 • Recent Blog Posts