PDA

Pogledaj Full Version : Pismo Predsjednici HDZ-a, gđi. Jadranki KosorŽeljko Zidarić
21st-March-2012, 03:15 PM
Da li stvarno, u demokraciji, želimo imati vođu kojega se bojimo? (http://www.hkv.hr/izdvojeno/vai-prilozi/ostalo/prilozi-graana/10899)

Gledam danas svoju domovinu iz udaljene Kanade s velikim razočarenjem. Ostao sam šokiran činjenicom da ste zatražili izbacivanje gđe. Sanje Bilač iz stranke, kako je navedeno u medijima radi njezinog pisma u kojemu je iznijela svoj stav, koji je suprotan Vašima. Čovjek mora imati veliku odanost prvo prema svojoj obitelji, onda domovini, onda stranci i zadnje vođi ali ne smije nikada imati slijepu odanost stranci i vođi. Slijepa odanost jest preduvjet za širenje korupcije u vladavini. Svaki bi građanin morao imati pravo na kritiku svojih političara, zato što su ih na kraju sami građani ovlastili da ih predstavljaju!

Kritika osigurava odgovornost

U mojoj mladosti, bio sam posvećeni anti-komunist i anti-Jugoslaven. Dok ste Vi bili član SKJ-a, ja sam odslužio svoju građansku dužnost, dobrovoljno, kao časnik u kanadskom ratnon zrakoplovstvu, braneći zapadnu demokraciju od komunističkih prijetnji. Kasnije sam bio aktivist u demokratskoj reformi konzervativne stranke. Nedavno sam sudjelovao i u pobjedi konzervativne stranke u Kanadi. Cijeli svoj život sam proveo u demokraciji. Znam kako bi jedna moderna demokratska stranka trebala funkcionirati. Sažimajući ove činjenice, nadam se kako ćete uzeti srcu moja razmišljanja o tome kako najbolje možete pomoći evoluciji demokracije u HDZ-u i Hrvatskoj u budućnosti.

U doba srednjeg vijeka u Japanu, kada bi Samurai doživio poraz, primjerice gubitak bitke ili ako bi počinio ozbiljne prekršaje, Samurai bi napravio ritualni Seppuku, kako bi mogao časno umrijeti. Danas, u modernim strankama, nakon pogreške u kampanji djelatnik će se žrtvovati i preuzeti potpunu odgovornost za dobrobit zajedničkog tima. Pravilan vođa stranke, koji je izgubio povjerenje građana, te pretrpio sramotan poraz na izborima preuzeti će odgovornost za taj poraz i dobrovoljno će odstupiti kako bi napravio prostora za nove ljude kao i nove ideje.

U prosvijećenoj demokraciji, moć dolazi od naroda. Moć se ne uzima od ljudi. Moć se daje, od građana, njihovim predstavnicima. Političari su moćni onoliko koliko su moćni ljudi koji ih izabiru. Onda, kada političar iznevjeri ljude, te izgubi njihovu podršku, časni političar odstupa sa svojih funkcija. Ljubav prema narodu dolazi prije ljubavi prema samome sebi, te je tada mjesto otvoreno za nove ljude i nove ideje koje kvalitetnije predstavljaju potrebe svih građana.

Primjer iz Kanade

Kao najbolji primjer, izdvojit ću slučaj iz našega iskustva u Kanadi. 2. svibnja, 2011. godine, održavali su se parlamentarni izbori i Liberalna stranka je pretrpjela najteži poraz u svojoj čitavoj povijesti. 2004. godine, Liberali su imali podršku 36.7% glasača, međutim u 2011. godini imali su jedva 18.9% potpore glasača. Njihovo predstavništvo u parlamentu srozalo se sa 135 na samo 34 mjesta. Slijedećega je dana, 3. svibnja 2011. godine Michael Ignatieff, vođa Liberalne stranke, priznao poraz, ispričao se svojem članstvu te građanima Kanade te se povukao iz politike. Ignatieff je na vrlo častan način izrekao slijedeće;

"Neću ostati vođa stranke. Jedina stvar koju Kanađani vole manje od gubitnika, jest ogorčeni gubitnik. Odlazim iz kanadske politike uspravne glave. "

Vi, gđo. Kosor, prema mojem razumijevanju niste nikada izravno bili odabrani od strane hrvatskoga naroda kao njihov predstavnik. Baš naprotiv, svaki put kada ste se predstavljali biračima, pretprjeli ste teške poraze. 2005. godine u predsjedničkoj kampanji dobili ste potporu samo 20.3% birača u prvome krugu. Pod Vašim vodstvom, 2011. godine, na parlamentarnim izborima Hrvatska demokratska zajednica pretrpjela je poraz kakav nikad nije zabilježen u njezinoj povijesti. Gđo. Kosor, 75% ljudi glasalo je protiv Vas. Očito jest da nemate niti podrške niti ovlasti od hrvatskih ljudi. Više niste kapital za dobrobit, već ste obaveza i prepreka.

Propali politički vođa, baš poput posramljenog Samuraja mora počiniti politički seppuku. Gđo. Kosor, ukoliko ste imalo časna osoba, ukoliko volite hrvatski narod, tada ćete se žrtvovati za dobro naroda i stranke. Povući ćete se dobrovoljno, odmah sa Vaše uloge predsjednice HDZ-a te prekinuti svoju kandidaturu na unutarstranačkim izborima.

Hrvatska treba poboljšanu demokraciju. HDZ-u su potrebne demokratske reforme. Što se više trudite zadržati moć, time sve više ugrožavate i gazite demokraciju.

Želim HDZ-u mnogo uspjeha!

http://dusadomovine.com/zzfiles/iggyexits.png
3. svibnja 2011, Michael Ignatieff, vođa Liberalne Stranke, napušta kanadsku politiku.

Željko Zidarić, Kanada

Letter to the President of the HDZ, Ms. Jadranka Kosor,

In a democracy, do we really want a leader that we are afraid of?

I look at my Homeland from my adopted Canada with disappointment. I was shocked at reading in the news that you asked to have Sandra Bilac kicked out of the HDZ for her comments against you. A person must have loyalty to his family, his country, his party and lastly to his leader but should never have blind loyalty in party or leader. Every citizen should have the right to criticize their politicians and their leaders.

In my youth I was a dedicated anti-communist and anti-Yugoslav. While you were a member of the SKJ, I served my civic duty, voluntarily, as an officer in the Canadian Air Force, defending Western democracy against the communist threat. Later I was an activist for democratic conservative party reform. Recently I played a role in the Canadian Conservative Party election win. I have lived my whole life in a democracy. I know how a democratic party should function. Based on these credentials, I hope that you take to heart my thoughts about how you can best help the evolution of democracy in the HDZ now and Croatia in the future.

In the days of the medieval Japan, when a Samurai suffered dishonour, such as loss in battle or he committed serious offenses, the samurai would commit ritual Seppuku so that he may die with honor. Today, in enlightened parties when there is a campaign failure, staffers will "fall under the bus" for the team. Enlightened party leaders that lose the trust of the people and suffer embarrassing losses in an election will take responsibility for the failure and voluntarily step down making room for new people and new ideas.

In a representative democracy, power is derived from the people. Power is not taken from the people. Power is given, by the people, to their representatives. Politicians are only as powerful as the people that empower them. When a politician has failed the people and loses the support of the people the honorable politician steps down. Love for the people comes before love of self and room is made for new people and new ideas that better represent the will and needs of the people.

As a real world example, I present to you a Canadian experience. On May 2, 2011, we held a Parliamentary election and the Liberal Party suffered the biggest loss in their history. In 2004, the Liberals received the support of 36.7% of voters but in 2011 the Liberals received 18.9% of the vote. Seats in Parliament dropped from 135 to 34. The next day, on May 3, Michael Ignatieff, leader of the Liberal Party, acknowledged the loss, apologized to his party and the Canadian people, and stepped down from politics. Ignatieff, in a very honorable manner, said, “I will not be remaining as leader of this party. The only thing Canadians like less than a loser is a sore loser. I go out of Canadian politics with my head held high.”

You, Ms. Kosor, to the best of my understanding, have never been directly elected and empowered by the Croatian people to represent them. On the contrary, when you did present yourself to the people, you suffered embarrassing losses. In the 2005 presidential election you gained the support of only 20.3% of the voters in the first round. In the 2011 Sabor election, under your leadership, the HDZ suffered the most embarrassing loss in the history of the HDZ. Ms Kosor, 75% of the Croatian people voted against you. It is obvious that you do not have the support, nor the power, of the Croatian people. You are no longer an asset, but a liability.

A failed political leader, like a shamed samurai, must commit political seppuku. Ms. Kosor, if you have any honor, if you have any love for the Croatian people, you will make a personal sacrifice for the good of the people and the party. You will resign, voluntarily and immediately, from your role as president of the HDZ and you will cease your campaign for the party leadership.
Croatia needs an improved democracy. HDZ needs democratic reform. The longer you struggle to maintain your power, the more sprouting seeds of democracy you trample.

I hope for many HDZ successes!

http://dusadomovine.com/zzfiles/iggyexits.png
May 3, 2011, Michael Ignatieff, leader of the Liberal Party, leaves Canadian politics.
Source: National Post (http://news.nationalpost.com/2011/05/03/ignatieff-press-conference-fuels-speculation-about-leaders-future/)

42d3e78f26a4b20d412==